Duurzaam bouwen met beton

Duurzaam bouwen staat voor het ontwikkelen en beheren van de gebouwde omgeving met respect voor mens en milieu. Energiezuinig bouwen is een onderdeel, maar ook een gezond binnenmilieu, de veiligheid, de materiaalkeuze, het voorkomen van uitputting van grondstoffen en verantwoord watergebruik. Duurzaam bouwen met beton is CSC bouwen.

Flexibel en aanpasbaar bouwen 

Een lange levensduur, dat is de eerste eis van een duurzaam gebouw, wegverharding, fietspad of constructie. Bruikbaar en functioneel over een lange tijd betekent het gebouw flexibel aanpasbaar is aan de eisen van de toekomst en dat verhardingen de juiste betonsamenstelling hebben. Flexibele gebouwen of constructies worden gerealiseerd met efficiënte bouwmaterialen die geproduceerd worden volgens een aantoonbaar verantwoord proces. Echt duurzaam met beton bouwen is een constructie dat tientallen of zelfs honderden jaren optimaal gebruikt wordt. Het verpleeghuis van nu is het appartementencomplex van morgen en over 10 jaar is het wellicht een parkeergarage. Deze flexibiliteit wordt bepaald door de draagconstructie van een gebouw en wordt in BREEAM meegewogen.

Beton en circulair bouwen

Beton past perfect in de circulaire economie, het materiaal heeft een extreem lange levensduur, is veilig en het draagt bij aan een comfortabel en energiezuinig gebruik. De grote vormvrijheid van beton biedt mogelijkheden om zowel standaard als meer bijzondere bouwwerken te maken en om materiaalarmer te bouwen. Beton is bovendien samengesteld uit natuurlijke grondstoffen (grind, zand, cement en water), die altijd op korte afstand én ruim voorradig zijn én gerecycled kunnen worden. Beton is circulair omdat het na recycling kan worden hergebruikt in nieuwe beton. 

De juiste keuze met CSC

CSC bouwen is niet complex, al is er is geen standaard oplossing voor het beste resultaat. Voor het maken van de juiste keuzes is het van groot belang om de expertise van de betonsector op tijd in te schakelen om zo duurzaam mogelijk te bouwen met beton. Duurzaam bouwen met beton of beton verduurzamen vraagt om een integrale en milieubewuste benadering en is soms niet mogelijk. Hierbij hoort een open houding en veel communicatie van de betrokken bouwpartijen: overheid, opdrachtgever, gebruiker, architect, constructeur, aannemer, installateur en alle andere adviseurs.

Meer informatie

Op de website van BetonBewust|CSC worden overwegingen en handvatten gegeven waarmee u zich met onderbouwde kennis mengt in deze discussies en bewuste keuzes maakt voor uw specifieke project. Of het nu gaat om het bouwen voor nu én straks (circulaire economie, levensduur, veiligheid), het optimaal benutten van kwaliteiten van beton (comfort, energie-, materiaalgebruik), een uitvoering op maat (transport, milieubewuste werkplanning, optimale betonmengsels), of een verantwoord grondstoffengebruik (CO2-footprint, recycling).