Het certificatieproces voor fabrikanten van beton

Het certificeringssysteem in Nederland wordt vertegenwoordigd door Betonhuis in Woerden. Betonhuis is de 'Regional System Operator' (RSO). Bedrijven kunnen bij het aanvragen van het certificaat of verkrijgen van een notificatie ondersteund worden door de RSO. 

Het certificatieproces in stappen

Het keurmerk is door de RSO afgestemd op de Nederlandse omstandigheden en regelgeving en wordt door onafhankelijke certificerende instellingen (CI) gecontroleerd.  Een Nederlandse vertaling van de criteria en motivatie is hier beschikbaar. Het keurmerk maakt onderscheid tussen de productie van beton en de verantwoorde herkomst van grondstoffen te weten; toeslagstoffen en cement. De score van de afzonderlijke ketenonderdelen toeslagstoffen en cement beïnvloeden direct de totaal te halen score voor beton. Zonder score voor de gebruikte toeslagstoffen en/of cement, kan voor de productie van beton geen hogere score dan 60% worden gehaald. Het keurmerk CSC is opgebouwd uit een aantal duurzaamheidscriteria die gegroepeerd zijn in 4 categorieën, te weten;

  • Bedrijfsvoering/management,
  • Milieu-aspecten,
  • Sociale aspecten waaronder arbeidsveiligheid
  • Economische aspecten waaronder integriteit en bedrijfsethiek,

Klik hier voor meer achtergrondinformatie en de onderlinge weging van de verschillende ketenonderdelen. 

Stap voor stap certificeren

Het certificatieproces omvat een aantal stappen. Grondstofleveranciers zijn onderdeel van de totaal te behalen score voor beton maar kunnen vooralsnog nog geen certificaat ontvangen. Zij ontvangen na de audit van de CI een notificatie m.b.t. hun prestaties.

Quickscan om te verkennen

1. Bedrijven die willen verkennen wat de inhoud van CSC is, kunnen gebruik maken van de gratis quickscan in de toolbox. Registreren is dan niet nodig. Let op: kies bij het uitvoeren van de quickscan voor één van de Nederlandse schema's (beton, cement of toeslagmaterialen).  

Doe de quickscan.                                            

Registratie en stap voor stap door het systeem
Bedrijven moeten zich éénmalig bij CSC registreren om toegang te krijgen tot de verdere inhoud van de toolbox.

Klik hier voor de registratie.                

Instructies met schermafbeeldingen
2. Na registratie vult u de gevraagde gegevens in over uw bedrijf danwel project en selecteert u het bijbehorende schema; beton, cement of toeslagstoffen. In de instructies - Hulp bij het stap voor stap invullen van de toolbox - staat nauwkeurig beschreven en met schermafbeeldingen verduidelijkt hoe het systeem ingevuld moet worden. Download hier de stap voor stap instructies.

3. Na het doorlopen van het syteem en het uploaden van uw bewijsmiddelen wordt uw score berekend. Voor het uitvoeren van assessment selecteert u een certificerende instelling (CI). Op dit moment zijn er in Nederland drie CI's het traject mogen uitvoeren en bij voldoende resultaat een bijbehorend certificaat mogen uitgeven:

www.kiwa.nlwww.skgikob.nlwww.sgs.nl.

De RSO heeft een toetsdocument (versie 14 maart 2017) gemaakt met daarin de criteria uit de Nederlandse handleiding met daaraan gekoppeld de aan te leveren bewijslast en de te behalen punten voor de drie categorieën toeslagstoffen, cement en betonproductie. Het document helpt u om op een vlotte en praktische wijze te beoordelen of aan de criteria wordt voldaan.

Klik hier voor het toetsdocument


4. Per certificaat moet worden betaald. De kosten zijn:

Aantal certificaties Prijs (excl. BTW) 
Prijzen per: 01-09-2018
  € 1.000,-  
5   € 4.000,-  
10   € 7.000,-  
       

 

5. Na het uploaden van de gegevens worden deze gecontroleerd door een onafhankelijke Certificerende Instelling (CI). Het bedrijf kiest zelf de CI en deze controleert online de geuploade bestanden en kan, indien nodig, ook op locatie langs komen.

Na controle geeft de CI een certificaat op niveau (brons, zilver, goud en platina) af. Let op: de kosten die de CI maakt worden extra in rekening gebracht. 

De online CSC toolbox rekent door of voldoende punten zijn behaald voor de toekenning van een certificaat op het niveau brons, zilver, goud of platina. De punten staan in de handleiding. Na goedkeuring van de CI wordt de rapportage in de toolbox definitief afgesloten. 

Het certificaat of notificatie is 3 jaar geldig.

Rolverdeling

Global Scheme Operator (CSC) is eigenaar van het certificatiesysteem en regelt de wereldwijde beoordelingscriteria. 

Regional System Operator (Betonhuis - betonmortel) is de vertegenwoordiger van CSC in Nederland (CSC-NL) en ondersteunt bedrijven en CSC waar dat relevant is . De wereldwijde beoordelingsregeling kan regionaal zijn aangepast. Als er geen regionale regeling is, dan gelden de wereldwijde CSC beoordelingscriteria. In elke regio is er slechts één Regional Scheme Operator. Voor Nederland is dat Betonhuis.

Contactpersoon: Remco Kerkhoven
Telefoon: 0348 484489
...
Postbus 194, 3440 AD Woerden
Zaagmolenlaan 20, 3447 GS Woerden

Certificatie-instellingen (CI) zijn de organisaties die de certificaten of natificaties afgeven. Op dit moment zijn er in Nederland drie CI's het traject mogen uitvoeren en bij voldoende resultaat een bijbehorend certificaat mogen uitgeven:

www.kiwa.nlwww.skgikob.nlwww.sgs.nl.

Het bedrijf dat streeft naar certificatie of notificatie kiest zelf de CI. CSC internationaal tekent een licentie-overeenkomst met certificatie-instellingen om certificaten per regio uit te mogen geven.