Beton Bewust 2012-2016

Het keurmerk voor beton in Nederland, Beton Bewust, is in 2012 gelanceerd en geldig tot 1 oktober 2017. Betonmortelfabrikanten mogen dit keurmerk alleen voeren als zij voldoen aan strenge eisen. Vanaf 1 januari 2017 is Beton Bewust|CSC de nieuwe standaard voor Nederland.

BetonBewust_CSC_grafiekVOBN

Beton Bewust|CSC is de standaard

De Beton Bewust keurmerkhouders zijn in 2016 gecontroleerd op de eisen die zijn gesteld in de branchemeetlat 2014-2015. Betonmortelfabrikanten mogen het keurmerk alleen voeren als zij voldoen aan strenge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid. Alle keurmerkhouders zijn gecontroleerd en de certificaten Beton Bewust zijn geldig tot en met juli 2017.

Resultaten Beton Bewust

De uitkomsten van de controles zijn verwerkt in het vier brancheverslagen. De gegevens van 2011-2012 staan in het eerste brancheverslag, publicatiedatum november 2013. De gegegevens van 2013 staan in het 2e brancheverslag, publicatiedatum augustus 2014. De gegevens van 2014 staan in het 3e brancheverslag, publicatie oktober 2015. In oktober 2016 is het laatste brancheverslag verschenen met de gegevens van 2015. De brancheverslagen zijn uitgegeven door VOBN en zijn hieronder te downloaden.

PDF icoonVOBN_Brancheverslag_2011-2012

PDF icoonVOBN_Brancheverslag_2013

PDF icoonVOBN_Brancheverslag_2014_oktober

PDF icoonVOBN_Brancheverslag_2015_oktober