BetonBewust|CSC Downloads

Een overzicht van de verschillende downloads met informatie over BetonBewust|CSC staat op deze pagina. 

PDF icoonBetonBewust_CSC-Handleiding_NL_1-5-2017-2_DEF. (1.4 MB)

De BetonBewust_CSC-Handleiding is het lokaal aangepaste document met beoordelingscriteria en motivatie die door onafhankelijke certificerende instellingen (CI) worden gecontroleerd. 

PDF icoonInstructies_Hulp bij het stap voor stap invullen toolbox_DEF_juni_2017 (2.7 MB)

In de instructie_Hulp bij het stap voor stap invullen van de toolbox_DEF staat nauwkeurig beschreven hoe het systeem (de toolox) ingevuld moet worden. 

PDF icoonBetonBewust_CSC-Toetsdocument_NL_01-06-2017_DEF (1.2 MB)

De RSO in Nederland heeft een toetsdocument gemaakt met daarin de criteria uit de Nederlandse handleiding met daaraan gekoppeld de aan te leveren bewijslast en de te behalen punten voor de drie categorieën toeslagstoffen, cement en betonproductie. Het document helpt u om op een vlotte en praktische wijze te beoordelen of aan de criteria wordt voldaan.