Beton na sloop terug voor nieuwbouw

Het betongranulaat, dat vrijkomt uit de sloop van bestaande gebouwen op het eenhoornterrein, wordt verwerkt in het beton voor de nieuwbouw op dezelfde locatie. Dit initiatief van Mebin en Lokhorst Bouw & Ontwikkeling komt voort uit de intentie om duurzamer te bouwen en de uitstoot van CO2 terug te dringen.

VOBN_betongranulaatNa sloop is 5000 ton materiaal vrijgekomen, waarvan ongeveer de helft opnieuw is gebruikt als granulaat in beton. Foto: Mebin

Duurzaam bouwen is bewust nadenken over de inzet van materialen. Het gaat daarbij niet uitsluitend om nieuwe materialen, maar ook om materialen die herwonnen zijn uit gesloopte gebouwen. Materialen die zodanig bewerkt worden, dat ze als grondstof voor nieuwe toe passingen in te zetten zijn. Een voorbeeld is betonen puingranulaat.

Herontwikkeling

In Amsterdam, vlak bij het Amstelstation, is de herontwikkeling van het Eenhoornterrein van start gegaan. Het is een gebied met voornamelijk kantoren en bedrijven gebouwd tussen de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, met op bepaalde plekken duplex woningen uit de wederopbouwperiode. Tussen nu en 2015 zal het terrein transformeren in een multifunctioneel gebied met een hoogwaardige combinatie van wonen en werken. Er komt onder meer een complex van 179 huurappartementen gebouwd op twee parkeerkelders. Lokhorst Bouw & Ontwikkeling uit Beverwijk heeft de opdracht gekregen voor de bouw van dit project. De sloop van de oude bebouwing is kort geleden afgerond en in het voorjaar wordt gestart met de eerste betonwerkzaamheden.

Duurzaamheid

Binnen dit project, dat vooralsnog de naam 'Kavel B' gekregen heeft, spelen verschillende aspecten op het gebied van duurzaamheid. Zo wordt er gestreefd naar een maximale inzet van alternatieve grondstoffen en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Hergebruik van vrijgekomen betongranulaat uit de gesloopte gebouwen was hierbij een logische gedachte. Voor Lokhorst is dit evenwel het eerste project, waar ze met een dergelijke duurzaamheideis te maken kregen', begint Peter van den Brink, vestigingsmanager van Mebin Amsterdam zijn verhaal. 

Peter van den Brink, vestigingsmanager van Mebin Amsterdam:

Adjunct directeur Cees Bakhuys vroeg ons daarom vorig jaar advies over de toepassing van het betongranulaat. Het eerste doel was het sloopmateriaal hergebruiken; de tweede 'trap' was de CO2-uitstoot verlagen.' 

Hij vervolgt: 'Mebin is een bedrijf dat Maat schappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Wij zijn ook constant op zoek naar ideeën om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van milieu, CO2-uitstoot en duurzaam bouwen te genereren. De vraag van Lokhorst paste dus naadloos in dit streven. Daarnaast hebben wij een grote expertise in huis wat betreft duurzaam bouwen. En met de Carbon Calculator is voor iedere betonmortel inclusief transportbewegingen de vrijgekomen CO2 te berekenen. Op basis van deze berekeningen zijn optimale keuzes te maken in de wijze van granulaat breken, het samenstellen van de toe te passen mengsels en de aan en afvoer van en naar de verschillende locaties.'

Plan van aanpak

Er is uit de gebouwen 5000 ton materiaal vrijgekomen, waarvan ongeveer de helft opnieuw is te gebruiken als granulaat in nieuw beton. De andere helft, de kleine fracties, wordt elders in gezet. Deze hoeveelheid was voldoende om aan de gestelde eis te kunnen voldoen: 25 tot 30 procent grindvervanging. De vraag was echter hoe een en ander aan te pakken.

'Het eerste idee was om op het sloopterrein een mobiele brekerinstallatie neer te zetten en het granulaat vanaf Amsterdam Amstel naar de centrale van Mebin in Duivendrecht te brengen. Maar het beton bleek meer vervuild dan gedacht, zodat we het idee van de mobiele breker niet konden waarmaken. Het gesloopte beton is nu ter plaatse grof gebroken en vervolgens naar een speciale centrale in Utrecht getransporteerd. Daar wordt het op juiste fracties voor hergebruik gebracht en gewassen om daarna op afroep weer terug naar Mebin Amsterdam te worden vervoerd. We zijn niet gelukkig met deze extra transporten van en naar Utrecht gezien de CO2 uitstoot, maar het is niet anders. We kunnen nog wel iets van dit 'verlies' terugwinnen door te werken met hoogovencement en andere hulp- en vulstoffen in het betonmengsel.'

In totaal gaat Mebin voor het project Kavel B van De Eenhoorn ruim veertienduizend kuub beton leveren. Het granulaat zal voor het overgrote deel verwerkt worden in het beton van het kelderdek en voor de tunnelbekistingen en de breedplaatvloeren van de appartementen. Voor de rest gaat het in de betonputten en poeren van de fundering en de betonbalken en kolomkoppen.

Peter van den Brink, vestigingsmanager van Mebin Amsterdam

'Het idee om op deze manier betongranulaat te hergebruiken in nieuwbouwprojecten kan voor de toekomst van waarde zijn'