BREEAM-NL oplevercertificaat voor gietbouwproject

Gietbouwproject 'De Caaien' in Ypenburg (Den Haag) heeft het eerste BREEAM-NL
Nieuwbouw oplevercertificaat gekregen van de Dutch Green Building Council. Het
certificaat werd tijdens het Nationaal Sustainability Congres uitgereikt aan Dura Vermeer. 

Projecten_Gietbouw_CaaienPCS Hybride is de duurzame uitvoeringsoptie van het gietbouw systeem.

Woningbouwproject De Caaien is tussen 2008 en 2010 gebouwd in opdracht van Amvest en Ceres Projecten. De laatste trad op namens Stichting Woonformatie Ypenburg (SWY) en nam het initiatief voor duurzaam bouwen in deze wijk. Voor Dura Vermeer is De Caaien het eerste woningbouwproject met de PCS-hybride woning, die zij samen met Itho en Giesbers & van der Graaf hebben ontwikkeld. Deze heeft een zeer laag energieverbruik en een reductie van de CO2-uitstoot met 40 procent ten opzichte van een doorsnee PCS-woning. De PCS-hybride woning gebruikt een CO2-gestuurd ventilatiesysteem en een warmtepompinstallatie met warmte- en koudeopslag in de bodem. De EPC-waarde ligt op 0,42. De laatste woningen zijn in 2011 op geleverd.

Wat is PCS Hybride?

PCS Hybride is de duurzame uitvoeringsoptie van het gietbouw systeem. Dit concept staat volgens het bouwbedrijf garant voor snellere, meer flexibele en goedkopere woningbouw ten opzichte van traditionele bouwmethoden. Uitgangspunt is één standaard maatvoering, waarmee men eindeloos kan variëren. Denk aan een uitbouw, een extra verdieping of het verschalen van de woningdiepte en breedte, met een hellend dak of platte daken. Bij PCS Hybride wordt er gebruikgemaakt van energiebesparende maatregelen (zoals materiaalkeuze, isolatie en luchtdicht bouwen) en duurzaam energiegebruik (zoals warmtekoudeopslag, vraaggestuurde ventilatie, warmtepomp). Door de combinatie van energiebesparing en duurzaam energiegebruik kan met PCS Hybride een CO2reductie van circa 40 procent worden behaald en een EPCwaarde van 0,4. Bij de woningen in De Caaien is de schil zeer goed geïsoleerd. Zo is de Rcwaarde van de begane grondvloeren 3,0 m2K/W, de gevels 4,12 m2K/W en het dak zelfs 5,16 m2K/W.

Warmte-koudeopslag in bodem

Het moderne klimaatsysteem, waarmee de woningen in dit project zijn uitgerust, verwarmt de woning in de winter en koelt de woning in de warme zomermaanden. Het verwarmen en koelen gebeurt via de betonnen vloer. Door gebruik te maken van gietbouw kan optimaal worden geprofiteerd van de accumulerende eigenschappen van beton, waardoor warmte en koude geleidelijk aan de omgeving worden afgegeven of onttrokken. Hiermee worden grote temperatuurschommelingen voorkomen en is ook minder energie nodig om de temperatuur in de woning op een aangenaam niveau te houden. De benodigde warmte (in de winter), respectievelijk koelte (in de zomer), wordt door het klimaatsysteem onttrokken aan de bodem. Alle woningen in het plan zijn daartoe aangesloten op slangen, die tot een diepte van ongeveer 120 meter in de grond reiken. Door de slangen, die bodemcollectoren worden genoemd, wordt water gepompt. Een gasaansluiting is door dit klimaatsysteem overbodig. De woningen zijn daarnaast uitgerust met een CO2gestuurd ventilatiesysteem door middel van mechanische afvoer en natuurlijke toevoer via ventilatieroosters in de gevel. De CO2concentratie in een ruimte is een goede maatstaf voor de aanwezigheid van mensen en dus de mate van vervuiling van de lucht.

Dick Boelen, directeur van Dura Vermeer Bouw Leidschendam:

'De Caaien is voorgedragen als één van de projecten voor de pilotfase van BREEAMNL, vanwege het duurzame energieconcept dat voor de woningen is toegepast: PCS Hybride. Aangezien het project zich al in de uitvoeringsfase bevond, leek het ons aannemelijk om direct op te gaan voor een oplevercertificaat. Omdat wij bij de ontwikkeling geen rekening hebben kunnen houden met de criteria van het keurmerk, kunnen projecten zeker nog hoger scoren, lijkt mij.'

BREEAM-NL oplevercertificaat

Gietbouwproject De Caaien heeft het eerste BREEAMNL Nieuwbouw oplevercertificaat gekregen van de Dutch Green Building Council. In het certificeringstraject wordt niet alleen gekeken naar het energieverbruik van een pand, maar ook naar landgebruik en ecologie, bouwproces, watergebruik, afval, vervuiling, transport, materialen, gezondheid en comfort. Woningbouwproject De Caaien scoorde een Pass kwalificatie: dat houdt in dat er is gepresteerd boven het duurzaamheidsniveau dat het Bouwbesluit eist.