In één klap CO2 doelstelling behaald

In het project Drachtsterplein in Leeuwarden laat de gemeente samen met aannemer MNO en Betonmortel Nederland vestiging Kijlstra Betonmortel zien dat duurzaam bouwen hen menens is. De gemeente stelde zich open voor een unieke oplossing die tot 80 procent aan CO2 bespaart.

Uitvoering_Beton_LageC02_01Beton storten en in het werk laten uitharden bepaart 80% aan CO2: Foto's: MNO

Het Drachtsterplein is een druk verkeersknooppunt in Leeuwarden. Het moest op de schop om de aan- en afvoer van het almaar groeiend verkeer in goede banen te leiden. Het resultaat mag er zijn: een knooppunt met vier halfverdiepte fietstunnels en daaroverheen een kruising met stoplichten. Plus een sloepentunnel, zodat je met een bootje de stad in kunt varen. Maar voordat het zo ver was, is er heel wat werk verricht door aannemer MNO. "Klopt", zegt projectcoördinator Tom van der Meulen. "Wij hebben het werk gekregen omdat we een sterrotondefasering bedachten waardoor het verkeer tijdens de werkzaamheden gewoon kon blijven rijden. Dat zou tijdwinst opleveren omdat je geen verkeersregelinstallatie hoeft te maken. Zo konden we in alle rust aan het werk."

Andere bouwmethode

De gemeente bleek gecharmeerd, en Van der Meulen stelde voor een stapje verder te gaan en vroeg de gemeente om eens naar het bestaande bestek te kijken. Bij MNO staat men namelijk voor duurzaam bouwen, onder meer in het kader van het keurmerk Beton Bewust.

Tom van der Meulen - Projectcoördinator

"De gemeente vindt duurzaam bouwen belangrijk en daarom stelden ze zich open om de bouwmethode tegen het licht te houden."

"Het bleek dat er flinke winst te behalen viel als we het bestaande plan voor een stalen constructie met prefab beton zouden vervangen door in-situ te werken en al het beton in het werk te storten, tot de paalfundaties aan toe. Je kunt het beton dan gewoon in het werk laten uitharden omdat het verkeer er geen last van heeft. Bovendien heeft de hoogovencement in dat beton een lage impact op het milieu."

Grote besparing

Het gevolg van deze aanpak is uniek: 80 procent minder CO2-emissie. Die uitkomst is berekend aan de hand van de MKI, de zogenoemde MilieuKostenIndicator (MKI). De MKI geeft weer hoe groot de impact van een project is op het milieu en is onderdeel van de levenscyclusanalyse (LCA). Deze analysemethode kijkt naar alle milieueffecten van het materiaal- en energiegebruik van een bouwwerk vanaf de winning tot aan de sloop- en hergebruikfase. "Met deze methodiek hebben we in één klap de doelstelling van de gemeente behaald. Uniek!"

Bron: GWW-Totaal, oktober 2013 - Duurzaam Bouwen i.s.m VOBN