Ronald Wenting

Ronald Wenting
“Een optimaal resultaat wordt bereikt als de betrokken partijen elkaar in een vroeg mogelijk stadium opzoeken”

Constructeurs kunnen een grote bijdrage leveren aan de duurzaamheid van gebouwen en hebben een belangrijke maatschappelijke taak op dit gebied. Dit proces begint door bij het ontwerpen van de constructies al in een vroeg stadium rekening te houden met zowel constructieve als integrale duurzaamheidsaspecten. Bij de realisering van het ontwerp in de
uitvoeringsfase kan alleen een optimaal duurzaam resultaat worden bereikt als de betrokken partijen elkaar in dit traject opzoeken. De dialoog en samenwerking tussen constructeur, aannemer en betonleverancier die het keurmerk CSC mag voeren, is een cruciale randvoorwaarde voor het waarmaken van hoge duurzaamheidsambities!

Alle quotes